16 comments

  1. Sao cứ phải có link của người giới thiệu là sao không hiểu? Như một người vô tình xem tivi thấy dự án hay và muốn tự mình đăng kí thành viên của edunetwork và sau đó tự mua khoá học là không được à?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *